Die Veranstaltungen des Parks

Um unsere Newsletter über die Veranstaltungen im Park zu abonnieren, schicken Sie bitte eine E-mail mit dem Betreff „NEWSLETTER“ an deierepark@villeesch.lu

Informationen via deierepark@villeesch.lu oder per Telefon (+352) 2754 3750 oder (+352) 2754 8755

2018 PROGRAMME

Eine PDF-Datei des Programms kann hier heruntergeladen werden.

INFO!
An der Summervakanz bidde mir all Donneschdeg de Moien um 10:15 Auer eng Infofidderung un wou een kann nokucke wéi gefiddert gëtt an Erklärunge kritt wat gefiddert gëtt.
Dës Infofidderungen ginn ëmmer ufanks der Woch um Site (am Park an um Internetsite) ugekënnegt. Wéi een Déier, a wou de Rendezvous ass.

D’Platze vun den eenzelen Aktivitéiten si begrenzt.
UMELDUNG ERFUERDERLECH, per mail deierepark@villeesch.lu oder per Telefon 2754-3750 

Eis gefouert Visitten (fir Schoulausfluch, Gruppen, Kannergebuertsdag… asw)
si leider bis den 15. September ausgebucht.

Adress : Escher Déierepark  Gaalgebierg
rue du Stade · L-4142 Esch-sur-Alzette

Informations via deierepark@villeesch.lu ou par téléphone (+352) 2754 3750 ou (+352) 2754 8755

ACCÉS AU DÉIEREPARK DURANT LES TRAVAUX DE LA RUE DU STADE DE FÉVRIER À FIN MAI.

Attention :

La rue de Stade est partiellement barrée.
Le Parking à proximité du Déierepark est supprimé

TIP:

Le Gaalgebus circule gratuitement 7/7 jours
toutes les 30 minutes de 11:30 à 18:30 heures
entre la gare routière (quai Q1) et le site du
Escher Déierepark.

NEIES VUN DEN BAAMHÄISER:

Wuessen se nach oder stinn se schonn ?
Den Zauberbläistëft wierkt, well se wuesse fläisseg virun. Link Film
D’Maisy vum Kuelebierg, d’Mia Morilla an den Dokter Dachs sinn am Gaang sech anzeriichten. Gäscht kënnen se virum 1. Juni nach net empfänken.
Du bass virwëtzeg a wëlls wëssen, wat hannert dësen Nimm stécht?
Dann scheck eng E-mail mam Vermierk „Newsletter“ un deierepark@villeesch.lu
Da kriss du all neie Moment mat aus dem Park „wou d’Haiser op de Beem wuessen“.

D‘Team vum Déierepark an den Bamhaiser vum Gaalgebierg
Contact : bamhaiser@villeesch.lu
Tél.: +352 2754 3750